Innovatie als leidraad

“Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie.”

In de meer dan 70 jaar dat Marcelissen bestaat is het begrip voedselverwerking drastisch veranderd. In de jaren 50 van de twintigste eeuw werd voedselverwerking veelal lokaal en op kleinere schaal uitgevoerd. Door de wederopbouw en globalisering in de decennia daarna is ook de voedselverwerkende industrie drastisch gegroeid. Niet alleen in omvang, maar ook in diversiteit en in geografische reikwijdte. Door onze innovaties hebben we goed kunnen anticiperen op de maatschappelijke en industriespecifieke veranderingen door de jaren heen en zijn we marktleider kunnen blijven op het gebied van vernieuwingen en kwaliteit. In deze blog vertellen we meer over hoe we dit hebben gedaan. 

De Sliver Remover: het schrappen van afval

Innovaties in de maakindustrie komen zelden voort uit een “Eureka!” moment. Nieuwe ontwikkelingen evolueren veelal door het luisteren naar de klant en het bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen in de markt. 


De Sliver Remover is een goed voorbeeld hoe een vraag van de klant werd omgevormd tot een succesvolle machine die nu, na jaren, nog steeds een wereldwijd succes is. De klantvraag vindt zijn oorsprong in de jaren zestig van de vorige eeuw toen onze klant De Fritesspecialist in Lomm (tegenwoordig Aviko) een verbetering wenste in de schrapmachines die we hadden geleverd. Ze zochten naar een sorteerproces waarbij het snijafval van de aardappelen verwijderd zou worden uit het proces: het liefst snel en geautomatiseerd. De oplossing was de eerste versie van de Sliver Remover die bij de klant werd geïnstalleerd.

Na bijna zestig jaar is deze Marcelissen innovatie nog steeds één van onze bestsellers die wereldwijd wordt ingezet. Oorspronkelijk voor aardappelproducten, zoals friet, aardappelschijfjes, -blokjes en -partjes, maar tegenwoordig ook voor kersen, perziken, bessen, tomaten, baby carrots en knoflooktenen. 


De Engineers van Marcelissen hebben de Sliver Remover natuurlijk al die jaren verbeterd om aan te kunnen sluiten bij de klantbehoeften en regelgevingen. Een bijkomend voordeel is dat niet alleen het proces voor de verwerker efficiënter is geworden, maar ook dat de kwaliteit van het eindproduct aanzienlijk is verbeterd. De kwaliteit zoals we deze tegenwoordig gewend zijn en standaard is voor consumenten (mooie friet in de zakken in de supermarkt, blikken met perzikpartjes en geen kleine stukjes snij afval) is mede gerealiseerd door de introductie van onze Sliver Removers decennia geleden.

Optisch sorteren: een volgende stap in efficiency

Waar sommige ontwikkelingen hun oorsprong bij een specifieke klant vinden, worden andere innovaties gevormd door markttrends en vragen van diverse klanten. 

De Optische Sorteermachine werd ongeveer 15 jaar geleden ontwikkeld omdat onze klantenkring graag hun sorteerproces wilde automatiseren, maar de machines van die tijd niet voldeden aan hun hoge eisen op het gebied van kwaliteit en te behalen efficiency. 

Aangezien een optische sorteermachine voor hele aardappelen een flinke investering was voor onze relaties en zij hiermee hoopten personeel te kunnen besparen, was het natuurlijk van belang dat de machine beter zou functioneren dan personeel. 

Na een ontwikkelingstraject dat enkele jaren in beslag nam konden we een sorteermachine presenteren aan de markt die de nauwkeurigste was (en nog steeds is). Door het specifieke design en de combinatie van zowel camera- als software-techniek, zijn onze klanten in staat niet alleen significant te besparen op handmatige sorteerwerkzaamheden, maar ook de kwaliteit duidelijk te verbeteren. 

Innovatie is een continu proces

Innovatie kenmerkt zich door het evolutionaire karakter. De ontwikkelingen van onze machines stoppen niet en we volgen markttrends en technologische ontwikkelingen op de voet om deze toe te kunnen passen in onze machines. 

We hebben zo een grote impact kunnen creëren in de voedselverwerkende industrie met de eerder genoemde Sliver Remover en Optische Sorteermachine. Ook met eigen ontwikkelingen als de Slitmaster Snijmachine en de Trommel Messenschiller wisten we niet alleen de beste oplossing voor onze klanten aan te bieden, maar ook onze positie als marktleider te versterken.

Wij blijven bezig met het ontwikkelen van nieuwe machines en het verbeteren van onze huidige machines. Zo willen we onze Optische Sorteermachines bijvoorbeeld verder uitbreiden zodat ze geschikt worden voor verschillende knolgroenten in plaats van alleen aardappelen.

Samenwerking met klanten leidt tot succes

De constante factor die onze innovaties met elkaar verbindt is de samenwerking met onze klanten om de ontwikkelingen op de markt te brengen. Hierbij werken we samen met grote multinationals die internationaal opereren, maar ook lokale MKB bedrijven. Vooral onze specialistische innovaties voor de MKB bedrijven maken ons uniek.

Omdat we de behoeften van onze klanten goed begrijpen, kunnen we aan hun specifieke wensen en eisen voldoen. Het vaak specialistische werk dat ze doen vereist unieke aanpassingen aan onze machines die onze engineers uitvoeren en uitvoerig testen. Dit geeft onze klanten in het MKB segment vaak een uniek uitgangspunt om hun concurrentiepositie in een competitieve markt te versterken. Niet alleen staan ze er nu beter voor, maar onze innovaties maken hun ook toekomstbestendig. 

Een specifiek voorbeeld is hoe we onze Trommel Messenschiller in samenwerking met Farm Frites efficiënter hebben weten te maken, het onderhoud eenvoudiger werd om uit te voeren en de standtijd van de onderdelen aanzienlijk te kunnen verlengen.

Kortom, het succes van innovatie zit ‘m in de samenwerking.

De tijd nemen

Een goede ontwikkeling kost tijd. De wensen van de klant, de behoeften uit de markt, de eerste tekeningen, de iteraties en het testen… Vaak zijn er meerdere prototypes nodig om tot een gewenst eindresultaat te komen. Maar ervaring leert dat de innovaties waar veel tijd in is gestoken, ook de machines worden die jaren later nog steeds worden verkocht.

De Sliver Remover is inmiddels al bijna 60 jaar onderdeel van ons portfolio. We zijn dan ook gepast trots op alle machines die we installeren bij onze klanten. Door continu te blijven innoveren en te optimaliseren blijven we voorop lopen in de markt en kunnen we er bijna zeker van zijn dat onze machines de komende decennia ook de gouden standaarden in de markt blijven.