Aardappelverwerkingslijnen van Marcelissen

Aardappelverwerkingslijn - Marcelissen

De optimale oplossing voor het productieproces

Het creëren en installeren van een (op maat gemaakte) aardappelverwerkingslijn is een langdurig en intensief proces waarbij het doel altijd moet zijn om de optimale oplossing te vinden voor de klant en zijn specifieke productieproces.

Door ondernemers en bedrijven op locatie te bezoeken, is er de mogelijkheid om te leren, te praten en te ervaren met welke vragen en toekomstige uitdagingen de klant te maken heeft. Deze grondige kennis van het productieproces en de dagelijkse workflow zijn essentieel voor elke machinefabrikant om een oplossing te kunnen leveren die niet alleen  doet waarvoor hij is ontworpen, maar die de klant ook gerust stelt en de kans biedt om naar de toekomst te kijken en te reageren op nieuwe kansen binnen zijn markt.

Ons uitgangspunt is altijd het gewenste eindproduct en resultaat van de klant. Dit betekent dat in plaats van aan het begin van een verwerkingslijn te beginnen, de eerste vraag moet zijn; ”wat voor soort eindproduct(en) wilt u nu en eventueel in de toekomst produceren?”. Met het antwoord op bovenstaande vraag gaan onze consultants actief aan de slag om een (eerste) oplossing te formuleren, en stellen ze waar nodig aanvullende vragen. Hierdoor ontstaat langzaam een duidelijk beeld voor zowel de consultant als de klant wat ze precies willen of nodig hebben om in de toekomst succesvol te kunnen groeien. Nadat alle bewuste en onbewuste wensen van een klant aan het licht zijn gekomen, kan een offerte worden opgesteld welke voldoet aan hun specifieke behoeften.

Bij order, zal de engineering starten en wordt er rekening gehouden met alle denkbare aspecten van een verwerkingslijn. Niet alleen de opstelling van de machines, maar ook de locatie van de water/lucht-aansluitingen, de optimale afstand tussen de afvalpompen om het stroomverbruik te beperken en het faciliteren van eenvoudige reinigingsmogelijkheden in moeilijk bereikbare, klant specifieke gebieden binnen hun productiefaciliteit. Dit alles zorgt ervoor dat de uiteindelijke lijn optimaal functioneert en is aanpast aan de specifieke omstandigheden.

Om te garanderen dat elk project aan de hoogste normen en standaarden voldoet, is de workflow van de projecten bij Marcelissen zoveel mogelijk gestandaardiseerd volgens de volgende stappen:

  1. Identificatie van de wensen & behoeften van de klant (schets)
  2. Optimale oplossing bepalen in samenwerking met Engineering en R&D
  3. Productie
  4. Testfase
  5. Installatie bij de klant
  6. Inbedrijfname van de productielijn
  7. Evaluatie & feedback
  8. Service & onderhoud
Voedselverwerkingslijn in

Kennis van machines én het eindproduct

Omdat we al meer dan 70 jaar actief zijn in de voedselverwerkende industrie, beschikken we over een uitgebreide en diepgaande hoeveelheid kennis en ervaring, welke ons helpt om duidelijk inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van klanten als het gaat om turnkey verwerkingslijnen. Om perfect op maat gemaakte verwerkingslijnen te kunnen leveren, moet men niet alleen een goed inzicht hebben in de mechanische en technische werking van verschillende machines en hun invloed op het product en het eindresultaat van de klant, maar moet men ook kennis hebben over de eigenlijke producten van de klant.

Neem bijvoorbeeld aardappelen, na een warme zomer zijn aardappelen kleiner dan gemiddeld en zijn daarom niet ideaal voor het maken van frietjes, waardoor alternatieve producten een uitkomst kunnen zijn om uit deze kleinere aardappelen toch de hoogste opbrengst te halen.

Aan de andere kant zullen de aardappelen bij een zeer natte winter vaak rotten in de grond of meer gebreken vertonen dan bij het oogsten na een relatief droge winter. Dit kan resulteren in meer afval of vreemd gevormde producten na het snijden. Wanneer u weet dat natte winters in bepaalde gebieden veel voorkomen, geeft dit de mogelijkheid om klanten vooraf actief te adviseren over het minimaliseren en behandelen van afval om zo een zo hoog mogelijke omzet te garanderen, zelfs wanneer het gaat om grote hoeveelheden afval in bepaalde perioden.

Zoals u ziet is het belangrijk om kennis te hebben van bijvoorbeeld aardappelen en hoe de levenscyclus van dit product eruitziet. Dit alles om te weten hoe deze producten zo goed mogelijk verwerkt en opgeslagen kunnen worden om zo de hoogste kwaliteit eindproduct te verkrijgen.

Custom-made oplossingen

Machines & productieprocessen afgestemd op jouw specifieke wensen en behoeften.

Hoogste kwaliteit

Krachtige, onderhoudsvriendelijke machines van de hoogste kwaliteit.

Innovatieve technologieën

Focus op constante vernieuwing, innovatie en groei.

Vermindering van verspilling & afval

Wij streven altijd naar duurzame bedrijfsvoering voor onszelf, onze klanten én een betere wereld.

co-creatie

Langdurige partnerschappen met onze klanten om ze écht verder te helpen.

Efficiency

Machines & productieprocessen worden op de meest efficiënte manier ingericht.

Ontwikkeling van technologische mogelijkheden

Naast kennis over de producten en productieprocessen van onze klanten, speelt machinetechniek een belangrijke rol in het up-to-date blijven in de verwerkingsbranche. Waar veel machines binnen ons portfolio jaren geleden zijn geïntroduceerd en in de loop der jaren verder zijn geoptimaliseerd, is de ontwikkeling van nieuwe machines en de integratie van technologie in deze reeds bestaande machines steeds belangrijker geworden.

Het beste voorbeeld van een machine-innovatie, en daarmee de transitie richting Industry 4.0, zijn optische sorteersystemen. Deze zijn een essentieel onderdeel geworden van bijna elke moderne verwerkingslijn. Door gebruik te maken van de Vision technologie kan elke afzonderlijke, unieke aardappel naar een specifieke stap in de verwerkingslijn worden geleid om zo het rendement van elk afzonderlijk product te maximaliseren. Bovendien kunnen door het gebruik van Vision technologie ook andere processen worden geoptimaliseerd met behulp van de verzamelde gegevens. Wanneer bijvoorbeeld uit de data-analyse blijkt dat er bijna geen repeel nodig is, kan worden geconcludeerd dat er in eerste instantie te veel product wordt afgeschild. Dit kan (automatisch) worden gecorrigeerd en daarmee verspilling verminderen en tegelijkertijd de opbrengst verhogen.

Naast de genoemde toename in Vision technologie worden sensoren en software meetinstrumenten ingebouwd in ‘traditionele’ machines om de fabrikant in staat te stellen prestatieveranderingen op te merken en onderhoud en storingen te voorspellen voordat deze plaatsvinden. Op deze manier kunnen klant en fabrikant, in plaats van te reageren op storingen, proactief deze productie-verstoringen vermijden. Deze nieuwe technieken en manieren om stilstand te verminderen dragen allemaal bij aan het verder stabiliseren van het productieproces voor klanten over de hele wereld.

Tot slot zie je dat de trend om de houdbaarheid van producten op een natuurlijke manier te verlengen, meer aandacht begint te krijgen in de markt. Met manieren die variëren van optimaal gebruik van de eigenschappen van messenschillers of nieuwe verpakkingsvormen tot zeer innovatieve methoden met behulp van natuurlijke chemie, dit innovatiegebied zal in de nabije toekomst verder ontwikkelen en aan belang winnen.

Onze klanten

Markttrends: De vraag naar complete aardappelverwerkingslijnen neemt toe

De vraag naar complete aardappelverwerkingslijnen is de laatste jaren toegenomen, vooral in de Oost-Europese landen. Door een toenemend BBP, een groeiend aantal eenpersoonshuishoudens en meer fulltimebanen, zie je dat de bestedingsvrijheid van inwoners groeit en daardoor zie je dat de markten langzaam verschuiven naar meer convenience-producten zoals voorgesneden, gedeelde en/of geblancheerde aardappelen die bestemd zijn voor de schappen van de supermarkten. Dit in combinatie met de beschikbaarheid van overheidssubsidies, zien boeren en kleine tot middelgrote verwerkers mogelijkheden om te investeren in grotere verwerkingslijnen met een hogere capaciteit en meer geavanceerde verwerkingstechnieken. Deze trend zal zich de komende jaren waarschijnlijk nog verder uitbreiden, wat leidt tot interessante zakelijke kansen voor zowel de voedselverwerkende industrie alswel het voedselverwerkende bedrijfsleven.

Bovendien wordt de rol van automatisering nog belangrijker in het huidige economische en maatschappelijke klimaat, waarin de focus is verschoven (in West-Europese landen) en verschuift (in Oost-Europese en Aziatische landen) naar een verlaging van de onderhoudskosten en de arbeidskosten. Omdat fabrieksarbeiders steeds moeilijker te vinden zijn, zijn klanten op zoek naar geautomatiseerde verwerkingsoplossingen die een gelijke maar liefst betere kwaliteit leveren dan de menselijke arbeid die tot nu toe gebruikt werd. Wanneer zij de kans krijgen om op hetzelfde, maar bij voorkeur hogere, niveau van kwaliteit en kwantiteit te werken met een vermindering van het aantal werknemers, zullen zij niet alleen een beslissing nemen op basis van de verkoopprijs van de machine, maar zullen zij minstens zo zeer rekening houden met de TCO.

Een andere trend die we de laatste jaren zien, is dat klanten steeds meer verschuiven naar het principe van totaal projectmanagement. Dit betekent dat men één leverancier het complete project wil laten uitvoeren en een turnkey oplossing laat leveren, terwijl in het verleden vaak meerdere leveranciers afzonderlijk aan een project werkten en afzonderlijk met de klant communiceerden, om uiteindelijk één totaaloplossing te leveren.

Verantwoorde, innovatieve en technische oplossingen van hoge kwaliteit

Je kunt met een gerust hart stellen dat kant-en-klare projecten, geleverd door één hoofdleverancier, al dan niet gebruikmakend van sub-leveranciers, verre van achterhaald zijn. De markt zal de komende jaren meer en meer om all-in-one, zorgeloze oplossingen vragen. Met de jongere generaties die op zoek zijn naar verantwoorde, innovatieve en technische oplossingen van hoge kwaliteit om gestroomlijnde productieprocessen te kunnen garanderen en daarmee gemoedsrust, heeft de aardappelverwerkingsmarkt een bloeiende toekomst voor iedereen die waarde hecht aan milieu neutrale en toch efficiënte voedselverwerkingsprocessen.

Bent u geïnteresseerd in een verwerkingslijn voor aardappelen die voldoet aan uw wensen en behoeften? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie. We beantwoorden graag al uw vragen.